top of page

Endring er ikkje ja eller nei, svart eller kvitt, det er å endre kurs ein millimeter