amfi.png

Amfi moa øst, 4 etg

Langelandsveien 51, 6010 Ålesund

Moa Amfi

4 etg

Sirkelen slutta

Tilbake på AMFI Moa Øst, 4 etasje

For 15 år sidan flytta eg inn i eit delt kontor på AMFI Moa øst.  Folk kom frå heile landet, og ganske snart fekk eg eit større kontor med eige venterom. Etter kvart flytte eg over til det som då heitte Stokkebygget, også der med eige venterom og kurslokale. Med ombygginga på Moa vart Stokkebygget rive, men eg er no attende der eg starta.  I 4.etasje, Moa Øst.

NB:  På grunn av Covid 19 har eg valt å halde kontoret stengt til det er tryggare å møtast.  Eg har eit håp om å opne opp att i juni.  Inntil då er eg i full sving med healingar på telefon og zoom.