GLEDE HEALING

hands%20that%20share%20-%20angel_edited.

Gleda ved å heale

Gleda ved å heale er ei drivkraft i meg.  Eg trur det er den same krafta som gjer at naturen utstrøymer glede ved å heale.  Ved det vi opplever som harmoni og det vakre, liv og helse. Mange ganger har eg tenkt at det er forfattar eg er.  No forstår eg omsider at eg kan vere både sjaman, healer og forfattar, og at det er vårt samfunn som gjer at vi treng overskrifter, ikkje naturen.  Men for deg som søkjer meg er eg glede, eg er her for å skape deg til den du er.  Hente fram blåkopien, diamanten, helsa di og gleda i livet. 

Eg har tredve års arbeidserfaring som healer og sjaman, enorm kunnskapstørst i lag med medfødde evner. 

Og viktigast av alt, etter over 10 000 menneskemøte som healer er eg framleis spent som ein unge på å møte kvart nytt menneske.  Det genuine i kvar av oss gjev meg berre meir og meir ærefrykt.

Alt kan healast

Det har støtt vore ein merkestein for meg å avmystifisere, å lette på slør og å forstå ting med logikken såvel som at ein forstår kor lite ein veit.

Sjamanen var verdas første vitskapsmann, seist det.  Eg ser at denne tilnærminga har kome meir og meir fram, og at vitskap og det som før vart bortfeia som tru og overtru no kan bli brukt av folk flest.  Meditasjon, ja jamvel mirakel og hjernen sin evne til å vere ein aktiv medskapar, og jamvel utføre det vi trudde var uråd, er sann glede for meg.  Intuisjon, telepati og kjærleik er sterke medisinkjelder.

institute of shamanic medicine.png

Samhandle

Initiert av Pa Sowe, tildelt Isogaisas sjamanstipend av Ailo Gaup.  Årelange studiar under Michael Harner og Sandra Ingerman, Institute of Shamanic Medicine. Spirit hjelparar og lærarar

reconnective.jpg

Som ein av dei fyrste nordmenn dro eg til England og tok fleire kurs under den no så verdskjende healeren Eric Pearl

reiki master.png

Ved siden av mestergrad i Reiki, studier i Yoga, mindfulness ig tao over tredve år.

Esoteriske studier i Kabbalah, den gule keisers klassiker, et kursus i Mirakler og  to års lære i Esoterisk Psykologi

ciutadellas%20system_edited.jpg

Forfattar

Forfattar av fire romanar. I tillegg vunne prisar for essay og vore medforfattar i antologiar

Tanums Kvinnestipend

Scheiblers Legat

Medlem Den Norske Forfatterforening

ask%20more_edited.jpg

Utdanning journalistikk

MRDH VOLDA 2-årig  utdannelse i Media og kommunikasjon 

Nordisk Mellomfag

Historie Grunnfag

Ex Phil

Anne.jpg

Mi største læring er det å ha tilgang til ei kjelde.  Til meistrar som har vore her før meg, til tankar som er tenkte, til kunnskapar som er der for å delast. 

Transpersonlig Psykologi

Studier under Stanisalv Grof. MD, PhD

Gjennom The Shift Network studiar med Stanisalv Grof.

  • Modern Consciousness Research & the Understanding of Art
     

  • The Use of Archetypal Astrology in Psychedelic Therapy & Holotropic Breathwork
     

  • Revision & Re-enchantment of Psychology: Legacy of Half a Century