Empress

Kanalisering av Anne Bjørkedal


The Empress er i kabbalah og Livets tre plassert i aksen mellom dei to skuldrane, og er det høgaste ein kan kome mot høge frekvensar, også høgare enn the Emperor, i meditasjon.

The Empress minner oss om glede, musikk, kunst, kreativitet og høgare medvit.

The empress er krafta som held ryggrada oppe slik at vi kan gå med rett rygg, med indre moral, flow og balanse.


The empress er meistring, den kryssar halschakraet og kontrollerer derfor tale og taushet. Den er fiteret til tankar og den er djupt healeande fordi den gjev oss tilgang til frekvensar som vi i esoterikken nemner den femte til den tiande medan vårt biologiske og mentale og kjenslemessige plan opererer med fire dimensjonar.

La energien til the empress regne over deg og kjenn på mot til å leve i vanskelege tider, og til å kommunisere i eit medvit som du utvidar så mykje som det passar dine grenser. Mirakelsinn er ikkje flukt, men mot. Det er ikkje å lukke augene, det er å vere til med opne auge.

Inviter the Empress delen av deg sjølv inn i livet ditt.

28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle