top of page
IMG_20220908_161916_edited_edited.jpg

Sjelehenting

Din eigedom er tilgjengeleg

Sport Ordtak Idrett Gråtone Sitat Facebook innlegg (1)_edited.jpg

Å vere heil er helse

Sjelehenting er ein praksis ein finn på forskjellige vis i alle sjamanistiske kulturar, til alle tider.  Ordet sjel er eit vakkert ord, og her er det rett å bruke det for å skilje mellom det vi hentar inn frå draumekroppen, og lysmateriale som vi eig saman med andre sjeler.  Somme tider opplever vi så store sjokk og traumer at vi ikkje kan gå vidare utan å lage ein kontrakt med oss sjølve.  Kontrakten verkar logisk der, men den kan bli eit stopp i livet vårt, og det vi ikkje avklarer i dette livet, vert til stoff som andre sjeler tek på seg å løyse og forstå. Vi kan også bere med oss sjelestoff frå andre, og det er dette vi kallar karma eller tidlegare liv. Sjamanen fyl trådar frå kroppen og draumekroppen din og går ut der kontraktene kan dekodast og bli gjort om. 

Den djupaste healing

20201015_135346_edited.jpg

Sjelehenting

Takk for at du sende inn

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page