top of page
IMG_20200808_200124.jpg

Healing

Din indre entrepenør 

portrett transp_edited.jpg

Healing er kommunikasjon, kjærleik.  Den same frekvensen som lys, rørsla som opphever materien og det låste.

All healing er sjølvhealing. Likevel veit vi at friksjonen, inspirasjonen og gleda, somme tida kampane ved å vere i samfunn med andre menneske, er det som set oss i rørsle, som skaper transformasjon. Sjamanen er ein som har utvikla spesielle medfødde talent til å kunne gå inn i total kommunikasjon med det vi kallar draumekroppen din og den fysiske kroppen din. Ei healing er alltid begge vegar, og det er sjamanen som har fått denne store ryggsekken til å lære via seg sjølv. Derfor er vi heller aldri verken over eller underlegne den vi møter.

Kva er healing på sjamanen sitt vis

Photo_1621780929680.jpg

Ja, eg kjenner at eg ynskjer healing

Takk, og så høyrer du snart frå meg

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page