top of page
20200913_193925_edited_edited.jpg

Sjamanistisk rådgjeving

Ein sjaman er alltid coach, men ein coach er ikkje alltid sjaman

Vegvisaren

Sjamanen er ein som kjenner vegen, det er det namnet tyder.  Eg likar betre ordet vegvisar.  For ein vegvisar treng ikkje alltid vite stega våre på førehand. Ein vegvisar er ein stifinnar. Ein som kan leie deg inne i ditt landskap. Ein som kjenner teknikkane for å vandre i mørket, i det ukjende. Ein som ikkje berre har klarsyn der det kjennest uoversiktleg eller farleg, men som også eig nok teknikkar, erfaring og kunnskap til å ta å på seg dette ansvaret. 

Dei beste råda eig ikkje ord

IMG_20220615_125027_edited.png

Sjamanistisk rådgjeving

Takk, du høyrer snart frå meg

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page