top of page

sjamanens veg til healing

labyrinten, sirkelen, vegen, skogen. Sjamanen er stifinnar, nettopp fordi han eller ho aksepterer og kjenner att mønstre og regelverk i den veven som vert kalla livets tre.

Ingen tilgjengelige programmer
bottom of page